UAB „Peonia lab“ įgyvendina projektą „Inovatyvių medicininių prietaisų odos priežiūrai sukūrimas“ Nr. J05-LVPA-K-04-0061.

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-828 „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“.

Projekto tikslas – padidinti įmonės inovacinį potencialą, sukuriant produktų linijas, kuriose būtų naudojami natyvių bei rekombinantinių baltymų mišiniai.

Bendra projekto vertė – 493 359,31 Eur. Projektui skirtas 316 533,43 Eur finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto metu bus kuriamos produktų linijos, kuriose būtų naudojami natyvių bei rekombinantinių baltymų mišiniai. Sėkmingai įvykdžius projekte numatytas veiklas, bus sukurti baltymų/biologinių komponentų kokteiliais praturtinti produktai, skatinantys odos regeneraciją bei randų gijimą po nudegimų, traumų ar smulkių pažeidimų.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2019 m. vasario mėn., pabaiga – 2021 m. vasario mėn.